Sponsoractie Duo-Fiets!

Zoals wellicht bij enkelen van jullie al bekend zijn wij van plan een duo-fiets aan te schaffen, bij voorkeur een fiets met elektrische trapondersteuning.

Onze bewoners vinden het heerlijk om, naast regelmatig te wandelen, ook te fietsen, echter is dit vaak niet te realiseren op een gewone fiets. En dat is jammer, want wij willen onze bewoners natuurlijk ten volle laten genieten van het mooie weer en de prachtige omgeving van Hoeve de Klumpe!

Jullie begrijpen dat een duo-fiets met trapondersteuning erg kostbaar is, vandaar dat wij samen met de bewoners een aantal sponsoracties hebben bedacht, waaronder een sponsormiddag op Hoeve de Klumpe. Een middag voor bewoners, teamleden, familieleden en buurtbewoners.

Een ongedwongen, gezellige middag met een drankje en een hapje én met allerlei acties en activiteiten die door bewoners samen met het team van Hoeve de Klumpe zijn georganiseerd. Uiteraard worden er ook handgemaakte artikelen verkocht, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de sponsoractie. 

November-December 2021

Nieuw digitaal zorgdossier E-care "PUUR"!

Steeds verder professionaliseren betekend ook een beter ECD, digitale ondersteuning in zorg én begeleiding is onmisbaar!

Voor onze bewoners maar zeker ook voor hun naaste betrokkenen/familie en vertegenwoordigers.

Zo blijven we "Zorg(en) Voor Elkaar"!

Klik op deze link voor het blog-bericht van Ecare.


HOEVE DE KLUMPE KIEST VOORT "PUUR"!